خبرگزاری پارس در سال ۱۳۹۵ فعالیت حرفه‌ای خود را شروع نموده است.

رویکردها
این رسانه دو رویکرد اساسی را دنبال می‌نماید:
الف) پرداختن به مسائل ورزشی و فناوری
ب) پرداختن به مسائل اساسی کشور در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی،علمی و اقتصادی

وابستگی رسانه
این رسانه وابسته به هیچ حزب، گروه و فردی نمی‌باشد و همواره منطق خود را دنبال کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسائل اساسی نظام از مسئولین و دستگاه‌ها می‌داند.

اخلاق حرفه‌ای
اخلاق‌مداری و رعایت امانت در تولید اخبار از اولویت‌های این رسانه می‌باشد.

تعامل با مخاطبان
خبرگزاری پارس مخاطبان را سرمایه خود می‌داند و همواره از ظرفیت آنها بهره برده است. راه ارتباطی این رسانه با مخاطبان خود به صورت حضوری، دریافت اخبار ارسالی آن‌ها از طریق سایت، تماس تلفنی، دریافت نظرات در مورد اخبار، همین صفحه و نیز در صفحات یا نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی موجود می‌باشد.