شما می توانید نظرات، اخبار ، مطالب و سایر مسائل مورد نظرتان را از طریق فرم زیر با «خبرگزاری پارس» درمیان بگذارید:
ارتباط با مدیرمسئول: adminnews@parsweb1.ir
ارتباط با روابط عمومی: advnews@parsweb1.ir
ارسال خبر و سوژه خبری: khabar@parsweb1.ir