فروردین ۲۳, ۱۳۹۷
کارکنان سابق، بزرگ‌ترین تهدید پیش روی سازمان شما

کارکنان سابق، بزرگ‌ترین تهدید پیش روی سازمان شما

کارکنان سابق، بزرگ‌ترین تهدید پیش روی سازمان شما   نظرسنجی انجام شده درخصوص تهدیدات سازمانی نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ درصد از سازمان‌ها تجربه نفوذ […]